Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

Rreth Sigurimit Fizik

Sigurimi fizik i rojes nga D007 Security është për profesionistë të armatosur dhe të paarmatosur që janë të punësuar si kontraktorë privatë, të pronarit ose sigurisë së qeveritarëve . Mbulimi është gjithashtu në dispozicion për ata që janë në biznesin e mbrojtjes ekzekutive, plus edhe me kontraktorët që punojnë si siguri private për shoqatat e pronarëve të shtëpive. Jo çdo kompani punon me kontraktues kaq fort, prandaj D007 është zgjidhja jonë për të mirën për kontraktorët e rojeve të sigurisë.

Kontakt 24/7

Shërbim telefonik 24/7 nga specialistë dhe këshilltarë të trajnuar. Ata janë në dispozicion për të ofruar këshilla për shqetësimet tuaja të sigurisë ose të mbrojtjes suaj.

Këshillime të përshtatshme

Raportet e personalizuara të sigurisë - këshilla specifike për itinerarin tuaj dhe profilin e rrezikut dërguar brenda 24 orëve nga hetimi që është bërë.

Shërbimi i Reagimit të Evakuimit të Sigurisë

Një përgjigje fizike në terren për të ndihmuar një anëtar që ështe në rrezik zbulimi ose në një situatë kërcënuese për jetën.